Vastgoed kopen op de veiling, hoe werkt dat?

Veiling is een ander woord voor ‘openbare verkoop’. De plaats en tijd zijn vooraf bepaald, en ook de voorwaarden die bij de koop gelden. Alleen de prijs moet nog tot stand komen. Een veiling is een methode van verkoop die daardoor veel regels kent.

Er zijn twee soorten veilingen; de vrijwillige veiling en de executieveiling. Een vrijwillige veiling kan worden gehouden als verwacht wordt dat onderhandse verkoop niet snel een koper oplevert of als met een openbare verkoop een hogere opbrengst wordt verwacht. Een executieveiling, die ook wel ‘onvrijwillige openbare verkoop’ word genoemd, is in beginsel de wettelijk voorgeschreven methode om bezittingen van een schuldenaar te gelde te maken om zo uit de opbrengst de schuld van de executerende schuldeiser te voldoen.

De veilingen kunnen ook veelal online worden gevolgd. Het is dan ook mogelijk om online mee te bieden op objecten die op deze wijze worden aangeboden. U logt dan bij de website van De eerste Amsterdamse om mee te kunnen bieden. U treft dan alle objecten aan die tijdens een zitting worden geveild. U hoort de veilingmeester 'live' en u kunt de biedingen volgen van alle bieders in de zaal en op internet. Bieders in de zaal en bieders op internet kunnen tegelijkertijd meebieden op een object. Dit maakt de veiling laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.

Vooraf dient u zich wel te registreren bij een notaris om mee te kunnen bieden via internet. Na registratie ontvangt u een mail met verdere instructies, waaronder een bezoek aan een registratienotaris. Na definitieve registratie kunt u inloggen op de pagina "mijn account waarna u kan starten met bieden. Op de pagina "mijn account" kunt u onder andere uw borg betalen/terugvragen of uw biedlimiet verhogen.

De veiling brengt risico’s met zich mee als u hier wilt gaan aankopen. In sommige gevallen kan de verkoop via de veiling gunstiger zijn dan op de reguliere manier. Wij van Moerland kunnen u begeleiden en adviseren als u uw woning wilt gaan verkopen of aankopen op de veiling.