Er zijn verschillende redenen om uw woning te laten taxeren. De voornaamste reden is het aangaan van een hypotheek. Maar ook wilt u wellicht de waarde van de woning weten bij verkoop, scheiding, een erfenis of de grondwaarde bij het einde tijdvak van een erfpachtrecht.

Bij het taxeren van een woning komt veel kijken. De waarde van de woning wordt door een groot aantal factoren bepaald, zoals de actuele marktsituatie, de bouwkundige constructie, de staat van onderhoud, de indeling, voorzieningen, woon- en grondoppervlak, de ligging, het bestemmingsplan en de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging of asbest.

Ons kantoor is wettelijk gekwalificeerd om alle taxaties uit te voeren. Wij zijn aangesloten bij het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Het NWWI is het keurmerk voor gevalideerde woningtaxaties. Zo heeft u de zekerheid van een objectieve en betrouwbare woningtaxatie. Het taxatierapport geeft u ook inzicht in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Moerland staat tevens ingeschreven bij het NRVT onder nummer RT 405024576.

Woonruimte

Ons basistarief is € 650,=  

voor een waarde voor en na verbouwing wordt er € 150,= toeslag gerekend en

voor een waardering van een woning in verhuurde staat bedraagt de toeslag € 250,=

Alle bedragen zijn inclusief btw en kosten.