U, als eigenaar of koper van een huis, de bank of verzekeringsmaatschappij, de fiscus of gemeente vragen zich vaak af wat de waarde van een woning is. Het spreekt voor zich dat de waarde objectief bepaald dient te worden en te zijn gebaseerd op inzicht, vakmanschap en ervaring.

De grote financiele belangen en consequenties nemen met zich mee dat er hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de taxateur. Ons kantoor is wettelijk gekwalificeerd om alle taxaties uit te voeren.

Wij zijn actief in Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Diemen en de gemeente Haarlemmermeer.

Ons tarief is € 595,= inclusief btw en kosten!

Ingeschreven in het VastgoedCert onder nummer RT 405024576 kamer MKB/Wonen.

Tevens zijn wij gekwalificeerd om de grondwaarde te bepalen bij het einde tijdvak van een erfpachtrecht.