IN VERKOOPNAME VAN UW WONING,  WAT U VAN ONS KAN VERWACHTEN: 

Ons kantoor is bij uitstek uw partner voor de verkoop van uw woning in Amsterdam Nieuw West. De naamsbekendheid van ons kantoor, de zichtlocatie, de prominente plaatsing op Funda in combinatie met een goede vindbaarheid op internet maakt het mogelijk om voor u het maximale resultaat te genereren.

Wij combineren de THE CLICKS AND THE BRICKS.

De eerste stap is dat we vrijblijvend bij u langs komen en het verkooptraject te bespreken en te verwachten opbrengst. Dit gesprek is uiteraard kosteloos.

Hieronder vindt u onze ideeën over het verkooptraject.

De Huizenmarkt

Het verkopen van een woning volstaat niet alleen met een bord in de tuin, een raamposter of simpele aanmelding op internet. Er is sprake van een uitgebreid en soms ingewikkeld proces. Ons kantoor is op de hoogte van de lokale situatie en de recente transactieprijzen.
Samen met u komen wij tot de optimale verkoopstrategie gebaseerd op de te verwachten transactieprijs, de opleveringsdatum en de verder voor u van belang zijnde voorwaarden. Hieronder geven wij in het kort weer, wat het verkoopproces inhoudt en wat wij voor u kunnen doen.

Inwinnen informatie

Ons kantoor zal zo nodig informatie inwinnen bij het kadaster, het stadsdeelkantoor en eventueel de milieudienst. Verder nemen wij uw eigendomsbewijs door op mogelijke bijzonderheden. Indien u een appartement- of  lidmaatschapsrecht bezit dan worden tevens de financiële positie, de begroting, het huishoudelijk reglement, de splitsingsakte en de statuten van de vereniging door ons bekeken.  In de meeste gevallen is ons kantoor al in het bezit van deze stukken en zijn de laatste details ons bekend.

Waardeoordeel

Wij geven u een te verwachten verkoopopbrengst van uw woning, gebaseerd op de huidige marktsituatie. Vervolgens stellen wij in overleg met u een vraagprijs vast.

Marketing

Met deze bagage aan informatie stellen wij een full colour verkooppresentatie samen die wij u ter goedkeuring voorleggen. Deze presentatie is ook de basis voor alle andere verkoopuitingen.

Fotografie

In overleg met u regelen wij een professionele fotograaf die uw woning fotografeert. Diverse pakketten zijn beschikbaar zoals: standaard foto’s, 360 graden foto’s’ hoogte fotografie, video, artist impressions., plattegronden en nog meer. Zie hier een van onze fotografen aan het woord: Bart verteld 

Internet

www.funda.nl
FUNDA.NL is het belangrijkste verkoopkanaal in de woningmarkt. Een professionele plaatsing gecombineerd met hoge ranking is een vereiste om de verkoop tot een succes te maken.
De ranking verbeteren wij door extra tools aan de FUNDA-presentatie te koppelen. Dit zijn bijvoorbeeld.

  • pdf-brochure als bijlage
  • professionele fotografie (inclusief o.a. hoogtefoto)
  • plattegronden 2D en 3D
  • 360-graden foto
  • TV woonclip / video.

Uw woning wordt ook weergegeven op

www.moerland.nl  
www.mva.nl
www.langswater.com

Onze website laat spiderwebsites toe o.a.

www.jaap.nl
www.zoekallehuizen.nl
www.huislijn.nl

Sociale media

Facebook en Instagram 
Een medium waarbij u uw woning binnen uw sociale netwerk onder de aandacht kan brengen.

Poster / Tuinbord

In overleg kunnen wij een raambiljet (V-bord) of tuinbord plaatsen.

Etalages

Presentaties op twee locaties; bij ons op kantoor op Tussen Meer en bij Akropolis Assurantien aan de Burgemeester Vening Meineszlaan 60 (stadsdeel Slotermeer).

Brochures

De papieren verkoopbrochure zal door ons worden uitgereikt bij de bezichtigingen met kandidaten op uw woning, aan belangstellenden die zich op ons kantoor melden en kunnen als PDF-bestand gedownload worden.

Zoekers

Moerland.nl heeft een zoekers-service op de home-page, bezoekers van onze site kunnen hun woonwensen en email-adres achterlaten en ontvangen hierna automatisch bericht van ons als er een woning op de markt komt die voldoet aan hun zoekcriteria.
Wellicht dat uw koper al bij ons kantoor staat ingeschreven!

Bezichtigingen

De interesse voor uw woning vertaalt zich in bezichtigingen, die wij vanzelfsprekend op ons nemen. Wij geven er de voorkeur aan dat wij een sleutel krijgen van uw woning en dat de bezichtigen plaatsvinden zonder uw aanwezigheid. De praktijk heeft ons geleerd dat aspirant-kopers zich ‘vrijer’ gedragen en zich eerder uitspreken zonder de aanwezigheid van u als eigenaar. Daarbij is het voor u niet prettig om te horen “dat de badkamer niet in de smaak valt”. Maar belangrijker is nog, dat wij kunnen inspelen op de opmerkingen van uw bezoekers en wellicht negatieve klanken eenvoudig kunnen weerleggen.

De bezichtigingen worden minimaal 1 dag van tevoren aan u doorgebeld en onze makelaars nemen contact met u op indien een serieuze kandidaat zich meld.
N.B. Wij werken selectief mee aan bezichtigen in het weekend en in de avonduren.

Open huis

Naast de reguliere bezichtigingen doet ons kantoor mee aan de door de NVM georganiseerde Open Huizendagen.

Uiteraard is het altijd mogelijk om buiten om de NVM Open Huizendagen een Open Huis voor u te organiseren op een door u gewenst moment.

Overal en altijd op de hoogte

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de verkoop van uw woning. Na elke bezichtiging of afspraak zullen wij u bellen (of mailen) om hier verslag van uit te brengen 
Ook kan u ervoor kiezen om op de website inloggen in uw persoonlijk dossier. Hier kan u alles inzien met betrekking tot de verkoop van uw woning. Zoals de presentatie van de woning, de bezichtigingsafspraken en de resultaten hiervan. 

 

Onderhandelingen

Indien een aspirant-koper geïnteresseerd is in uw woning zal deze, al dan niet via haar of zijn makelaar/adviseur, een bod uitbrengen. In de regel wordt hier een aantal voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld een financieringsbehoud en/of een bouwkundige keuring.
Wij zullen dit bod beoordelen en in overleg met u de mogelijkheden bekijken om tot de beste  deal voor u te komen. De onderhandelingen voeren wij namens u met de aspirant koper en wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Als de onderhandelingen succesvol worden afgerond zal de koopakte worden opgemaakt bij de notaris.

 

De koopakte

Uw woning wordt “kosten koper” verkocht. Dit betekent dat de koper alle kosten van de eigendomsoverdracht betaalt. Koper heeft dan ook de keuze om een eigen notaris te kiezen.
Het koopcontract is in wezen de meest inhoudelijke afspraak tussen koper en verkoper. Er worden in opgenomen zaken als de koopsom, opleveringsdatum, ontbindende voorwaarden, rechten en plichten, garanties etc.
De koper heeft 2 mogelijkheden om op de koop terug te komen t.w.

  • gedurende de 3 dagen bedenktijd, zonder opgaaf van redenen en
  • door een rechtsgeldig beroep te doen op een in de koopakte opgenomen ontbindende voorwaarde voor financiering.

Indien de transactie gewoon doorgang vindt zal de notaris zorg dragen voor de eigendomsoverdracht en de financiële afwikkeling.

De eigendomsoverdracht

Ruim voor de geplande datum van de eigendomsoverdracht ontvangt u van de notaris een concept van de leveringsakte. Ook ontvangt u hierbij de nota van afrekening  waarin alle te betalen en te ontvangen bedragen zijn opgenomen.
Het is gebruikelijk dat koper voor het tekenen van de akte van levering, uw woning nog  kan ‘inspecteren’. Dit om na te gaan of alles wordt opgeleverd zoals was afgesproken, tevens worden de energiestanden opgenomen zodat gas, elektriciteit en water niet hoeven te worden afgesloten. De afwikkeling hiervan dient u zelf te regelen met uw leveranciers.
 
Bij de notaris wordt de leveringsakte in grote lijnen doorgenomen en wordt tot ondertekening hiervan overgegaan. Dit is het moment van de juridische eigendomsoverdracht. Alle sleutels, garantiebewijzen etc. gaan op dit moment over naar de koper. De notaris zal de akten inschrijven in het kadaster en de netto verkoopopbrengst, de volgende werkdag, overmaken naar u als verkoper.
 
Hierna nemen wij (voorlopig) afscheid van u. Vanzelfsprekend zien wij u graag in de toekomst terug als klant.

Financiering van uw nieuwe koopwoning

Indien u gebruikt maakt van een overbruggingsfinanciering kunnen wij de waardeverklaring van uw huidige woning verzorgen. De kosten van deze taxatie zullen in mindering worden gebracht op onze verkoopcourtage; uw voordeel hierbij is dat u niet meer betaalt dan het totaal afgesproken bedrag aan verkoopcourtage terwijl het bedrag aan taxatiekosten fiscaal te verrekenen is.

Rechtsbijstandverzekering

In de huidige markt waar veel kopers zonder adviseur of met een twijfelachtige adviseur aankopen adviseren wij u om ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een rechtsbijstandsverzekering, dit om eventuele juridische kosten van een mogelijk geschil afgedekt te hebben.

Onze Kosten

Om onze tarieven zo transparant mogelijk te maken zijn al onze prijzen inclusief BTW.  Omdat iedere verkoopopdracht maatwerk is passen wij daar onze courtage op aan. Wij werken met een vanaf prijs van €2850,- (incl. btw). Na de vrijblijvende afspraak met ons is de courtage altijd duidelijk en passen wij het aan naar de wens van de klant. Dus geen verassingen achteraf.