In Amsterdam bezit de gemeente nog altijd zo’n 80% van de grond. De kans is groot dat je met erfpacht te maken krijgt, als je een koopwoning in Amsterdam koopt. Dit betekent dat je niet eigenaar word van de grond waar het huis op staat. De gemeente Amsterdam verleent jou dan het recht om gebruik te maken van de grond waar je op gaat wonen. Dat recht noemen we erfpacht.

Hiervoor betaal je een jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar van de grond: de canon. Dit  kan gezien worden als huur voor de grond waar de woning op staat. De hoogte van de canon wordt berekend als een percentage (door de eigenaar vastgesteld) over de waarde van de grond.

Wanneer je een huis met erfpacht koopt, zijn er een aantal mogelijkheden. Bij veel koopwoningen in Amsterdam is de erfpacht al voor langere tijd afgekocht. Dan is er op de woning tot het einde termijn van afkoop, geen erfpacht (canon) verschuldigd. Is dat niet het geval, dan is het belangrijk dat je controleert tot wanneer jouw huidige erfpachtperiode afloopt. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan op het moment dat na deze periode er weer erfpacht canon betaald dient te worden.

Ook kan het zijn dat er maandelijks of jaarlijks canon aan de gemeente Amsterdam betaald dient te worden. Je kan ervoor kiezen om dit voor langere tijd af te kopen als je dit onwenselijk vind. Tevens is er onder de nieuwe erfpachtvoorwaarden (AB2016) de mogelijkheid om dit ‘vast te klikken’. Het canonbedrag wordt nog wel aangepast aan de inflatie, maar er is geen risico meer op grote prijsstijgingen als gevolg van een veranderende waarde van de grond. Voordeel hiervan is dat er meer zekerheid is na het verlopen van het huidige erfpacht termijn. Dit voordeel geeft jou als eigenaar meer duidelijkheid over wat de lasten voor de toekomt zullen worden en banken zullen hierdoor eerder geneigd zijn een hypotheek aanvraag goed te keuren.

Sinds eind 2017 maakt Amsterdam het mogelijk om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Hierbij koop je erfpacht eeuwigdurend af waardoor je in de meeste gevallen hierna nooit meer erfpacht canon hoeft te betalen.

De erfpacht is voor veel mensen een complexe materie en het is dan raadzaam om u goed te laten informeren. Wij van Moerland kunnen u hierin adviseren en des gewenst begeleiden bij de overstap naar de nieuwe erfpachtvoorwaarden.